تاريخ : Wed 9 Sep 2009 | 13:38 PM | نویسنده : Obaidullah.Ahmadzai
 

بخش دانلود استاندارد ها (Standards)

  Standards and Specifications Section


شماره

موضوع

لینک دانلود

۱

استاندارد ACI 318-2008

دانلود

۲

استاندارد ACI 318-2004

دانلود

۳

استاندارد ACI 318-2002

دانلود

۴

استاندارد ACI 318-1999

دانلود

۵

استاندارد LRFD برای ساختمان های فولادی

دانلود

۶

استاندارد LRFD برای مقاطع میان خالی

دانلود

۷

استاندارد AISC برای ساختمان های فولادی و پل ها

دانلود

۸

استاندارد ASTM- A

دانلود

۹

استاندارد ASTM- B

دانلود

۱۰

استاندارد ASTM- C

دانلود

۱۱

استاندارد ASTM- D

دانلود

۱۲

استاندارد ASTM- E

دانلود

۱۳

استاندارد ASTM- F بخش اول

دانلود

۱۴

 استاندارد ASTM- F بخش دوم

دانلود

۱۵

استاندارد ASTM- G

دانلود

۱۶

ASTM Dictionary

دانلود

۱۷

استاندارد AASHTO برای پل ها 

دانلود

۱۸

استاندارد IBC برای ساختمان ها

دانلود

۱۹

استاندارد آبا ایران 

دانلود

۲۰

مباحث مقررات ملی ساختمان ایران

دانلود

۲۱

استاندارد USACE برای آزمایش مواد

دانلود

۲۲

استاندارد در بخش آب و فاضلاب

دانلود

۲۳

استاندارد ایران در بخش ساختمان های آبی

دانلود

۲۴

اطلاعات معماری NEUFERT

دانلود

۲۵

استاندارد International Energy Conservation Code

دانلود

۲۶

استاندارد International Fire Code

دانلود

۲۷

استاندارد International Fuel Gas Code

دانلود

۲۸

استاندارد International ٍExisting Building Code

دانلود

۲۹

استاندارد International Performance Code

دانلود

۳۰

استاندارد International Property Maintenance Code

دانلود

۳۱

استاندارد International Urban Wildlife Interface Code

دانلود

۳۲

استاندارد International Zoning Code

دانلود

۳۳

استاندارد International Plumbing Code

دانلود

۳۴

استاندارد International Residential Code

دانلود

۳۵

استاندارد International Private Sewage Disposal Code

دانلود

۳۶

استاندارد International Council Electrical Code

دانلود

۳۷

استاندارد International Mechanical Code

دانلود

۳۸

استاندارد American National Standard for Building

دانلود

۳۹

AASHTOWare Standards and Guidelines

دانلود

۴۰

استاندارد AASHTO در رابطه به مواد

دانلود  • گوگل پلاس
  • مهم نیوز